Liderazgo

#Estevirusloparamosunidos

Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, o un estado o situación adversos.  

  • 10 abril, 2020