#Estevirusloparamosunidos

Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, o un estado o situación adversos.

 

Leave a Reply